Site Map Disclaimer Copyright Add or Modify Your Organisation Home

For those from abroad, welcome to the business world in Dublin...

Dublin continues to be a vibrant innovative City that has built its success and reputation on developing local entrepreneurial talent, proactively attracting investment, encouraging enterprise and improving physical, social, cultural and recreational amenities for its population. We need to continue to ensure that you, the aspiring immigrant entrepreneur, can find the information and training you need to help set-up and develop your businesses. This Enterprise Guide and Directory is designed to help you with the many supports for new business that we have in our City.

The following will be able to help you to find resources, training, and support services:

Dr. Tom Cooney
DIT Institute for Minority Entrepreneurship
Aungier Street, Dublin 2
thomas.cooney@dit.ie 
01-4027075
www.ime.ie

Issah Huseini, President
New Communities Partnership (NCP)
10 Cornmarket, Dublin 8
issah@newcommunities.ie 
01 6713639
www.newcommunities.ie

Leanann Baile Átha Cliath de bheith ina Chathair bhríomhar nuálach a bhfuil rath agus clú uirthí de bhrí gur chothaigh sí buanna a cuid fiontraithe áitiúla, go raibh sí forghníomhach agus í ag tarraingt infheistíochta chuici ón taobh amuigh, ag spreagadh lucht fiontair agus ag feabhsú conláistí fisiceacha, sóisialta, cultúrtha agus fóillíochta do mhuintir na cathrach féin. Ní mór dúinn a chinntiú daoibh go leanúnach, agus sibh i bhur n-imircigh ag iarraidh dul i mbun fiontair, gur féidir libh teacht ar an eolas agus ar an traenáil atá uaibh agus a bheidh ina gcuidiú agaibh agus sibh ag bunú agus ag forbairt gnóthaí. Beartaíodh an Treoir agus Eolaire Fiontraíochta mar chúnamh daoibh agus sibh ag plé leis an iomad gléasanna tacaíochta atá againn do ghnóthaí nua sa chathair.

Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le Bord Fiontair Chathair Bhaile Átha Cliath, Urlár 5, Teach Dhroichead Uí Chonaill, Sráid D’Olier, Baile Átha Cliath 2. Teil: 01 6351144, r-phost info@dceb.ie, www.dceb.ie